У клініко-діагностичній лабораторії КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» проводяться більше ста видів аналізів

Без проведення точних аналізів лікар не зможе виявити хворобу та правильно призначити курс лікування.
Отже, у клініко-діагностичній лабораторії КНП «Любомльське ТМО Любомльської районної ради» проводяться більше ста видів аналізів. Зокрема, звернувшись до лабораторії, пацієнтам лікарні можуть зробити такі лабораторні дослідження:

1.Гематологічні дослідження
1.1Визначення гемоглобіну крові
1.2 Підрахунок кількості еритроцитів
1.3 Підрахунок кількості лейкоцитів
1.4 Визначення гематокритного показника
1.5 Підрахунок тромбоцитів
1.6 Визначення швидкості осідання еритроцитів
1.7 Підрахунок лейкоцитарної формули
1.8 Дослідження крові на малярійні паразити
1.9 Тривалість кровотечі
1.10 Час згортання за Лі Уайтом
1.11 Еритроцитарні показники на гематологічному аналізаторі:
RBC-кількість еритроцитів в крові
HGB-гемоглобін.
HCT – гематокрит
MCV – середній об’єм еритроцитів
MCH – середній вміст гемоглобіну в еритроциті
MCHC – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті
RDW – показник гетерогенності еритроцитів за об’ємом
1.12 Лейкоцитарні показники :
WBC – кількість лейкоцитів в крові
LIM- лімфоцити
MON- моноцити
GRAN – гранулоцити
1.13 Тромбоцитарні показники:
PLT – тромбоцити
MPV- cередній об,єм тромбоцитів
PCT – тромбокрит
PDW – ширина розподілу тромбоцитів
2.Біохімічні дослідження
2.1 Визначення загального білка в сироватці крові
2.2 Визначення сечовини в сироватці крові і сечі
2.3Визначення креатиніну в сироватці крові і в сечі
2.4Визначення глюкози в сироватці крові і сечі
2.5 Визначення холестерину в сироватці крові
2.6 Визначення ліпопротеїдів в сироватці крові
2.7 Визначення ЛПВЩ в сироватці крові
2.8 Визначення ЛПНЩ в сироватці крові
2.9 Визначення тригліцеридів в сироватці крові
2.10 Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові
2.11 Тимолова проба
2.12 Визначення активності аспартатамінотрансферази в сироватці крові
2.13 Визначення аланін амінотрансферази в сироватці крові

2.14 Визначення активності гама-глутамілтранспептидази в сироватці крові
2.15 Визначення калію в сироватці крові
2.16 Визначення натрію в сироватці крові
2.17 Визначення хлоридів в сироватці крові
2.18 Визначення загального кальцію в сироватці крові
2.19 Визначення загального заліза в сироватці крові
2.20 Визначення -амілази в сироватці крові,сечі
2.21 Визначення сечової кислоти в сироватці крові
2.22 Визначення насиченості киснем SO 2
2.23 Визначення pH крові
2.23 Визначення pCO 2
2.24 Визначення pO 2
2.25 Визначення глікованого гемоглобіну
3.Показники стану гемостазу:
3.1 Фібриноген
3.2 Толерантність плазми до гепарину
3.3 Протромбіновий час
3.4 Протромбіновий індекс
3.5 АЧТЧ
3.6 МНВ
4.Загально клінічні дослідження
Дослідження сечі
4.1 Визначення кількості,кольору,прозорості,наявності осаду.
4.2 Визначення питомої ваги
4.3 Визначення pH
4.4 Виявлення глюкози
4.5 Визначення глюкози
4.6 Виявлення білка
4.7 Виявлення білка
4.8 Визначення кетонових тіл
4.9 Визначення білірубіну
4.10 Мікроскопічне визначення осаду
(епітелій,лейкоцити,еритроцити,циліндри)
4.11 Визначення форменних елементів
Дослідження спинномозкової рідини
4.12 Визначення кольору, прозорості, відносної густини
4.13 Виявлення білка
4.14Визначення білка
4.15 Визначення кількості клітинних елементів і їх диференціальний
підрахунок
Дослідження ексудатів і транссудатів
4.16 Визначення кількості,кольору,прозорості ,відносної густини

4.17 Виявлення білка
4.18 Визначення білка
4.19 Мікроскопічне визначення осаду (на епітелій,
лейкоцити,еритроцити,циліндри)
Дослідження харкотиння
4.20 Визначення кількості, кольору,характеру,консистенції,запаху
4.21Визначення КСП
Дослідження калу
4.22 Визначення кольору,форми ,запаху,домішок в слизі
4.23 Визначення крові
4.24Визначення стеркобіліну
4.25 Мікроскопічне дослідження (харчові
залишки,слиз,еритроцити,лейкоцити,епітелію,мязеві волокна,сполучна
тканина)
4.26 Виявлення простіших
4.27 Визначення яєць гельмінтів
4.28 Виявлення личинок
5 Імуносерологічні дослідження
5.1 Серомукоїди
5.2 Ревматоїдний фактор
5.3 РМП з кардіоліпіновим антигеном,якісна проба
5.4 РМП з кардіоліпіновим антигеном,кількісна проба
5.5 РПГА (якісна і кількісна проба)
5.6 Визначення IgМ і IgG до блідої трепонеми
5.7 Австралійський антиген
5.8 НCV- визначення сумарних антитіл до гепатиту С
6 Імуноферментні дослідження
6.1 С-реактивний білок
6.2 PSA – простатоспецифічний антиген
6.3 ТТГ – тіреотропний гормон
6.4 Т4 – вільний
6.5 С – пептид

7 Бактеріологічні дослідження
7.1 Мікроорганізми роду Enterococcus ( випорожнення, зразки клінічного
матеріалу)
7.2 Мікроорганізми роду Streptococcus (змиви,зразки клінічного матеріалу)
7.3 Дріжджі,дріжджеподібні грибки роду Кандида,плісняві грибки
(змиви,лікарські речовини,зразки клінічного матеріалу)

7.4 Мікроорганізми роду Proteus (випорожнення, лікарські речовини,зразки
клінічного матеріалу)
7.5 Мікроорганізми роду Staphylococcus в тому числі S. Aureus
(випорожнення,змиви, зразки клінічного матеріалу, повітря закритих
приміщень)
7.6 Загальне мікробне число ( повітря закритих приміщень)
7.7 Pseudomonas aerugiona ( змиви, зразки клінічного матеріалу)
7.8 Спороутворюючі мезофільні аеробні бактерії (B.cereus) (зразки клінічного
матеріалу)
7.9 Спороутворюючі мезофільні анаеробні бактерії (C. perfringens) (зразки
клінічного матеріалу)
7.10 Стерильність (медичні вироби)
7.11 Біологічний тест – системи (паперові стерилізатори,дезінфекційні
камери)
7.12 Патогенні і умовно патогенні ентеробактерії (зразки клінічного
матеріалу)
7.13 Мікроорганізми роду Campylobacter (зразки клінічного матеріалу)
7.14 Мікроорганізми роду Lіsterіа , в тому числі Lіsterіа monocytogenes
(зразки клінічного матеріалу)
7.15 Мікроорганізми родів Nesserіа, Streptococcus Haemophilus та інші
збудники бактеріальних менінгітів ( кров, спинномозкова рідина,
носоглотковий слиз, ексудат з петехій)
7.16 Неферметуючі грам негативні бактерії (зразки клінічного матеріалу)
7.17 Мікроорганізми Corynebacterium, в тому числі С. Diphtheria ( слиз з рото
глотки і носа,клінічний матеріал)
7.18 Чутливість до антибіотиків ( культури мікроорганізмів)
7.19 Швидкість росту ,чутливість ,специфічність,інгібіція,диференційні
властивості,діаметри зон затримки росту ( медичні вироби: поживні
середовища,сироватки,тест-системи,диски з антибіотиками)
7.20 Активність деззасобів (дезрозчини)
7.21 Мікробна контамінація (дезінфікуючі засоби)