Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ)

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії організоване у 1995 р.,обслуговує населення Любомльського і Шацького районів. Ліжковий фонд – 6 ліжок.

Штати:

  • завідуючий відділенням Згоранець Олександр Георгійович очолює відділення з 1996р, лікар вищої категорії.
  • 4 лікарі – ординатори І кваліфікаційної категорії;
  • 12 посад – середній медперсонал
  • молодший медперсонал-5.5 посад

Персонал відділення надає невідкладну медичну допомогу при критичних станах і проводиться інтенсивна терапія дорослим та дітям Любомльського і Шацького районів, а також здійснює анестезіологічне забезпечення планових і ургентних оперативних втручань.

Відділення оснащене апаратурою для динамічного спостереження за станом пацієнта (монітори «Ютас аксі», пульсоксиметри, ЕКГ-монітори) та лікувальною апаратурою (шприцеві дозатори «ЮПС-100», дефібрилятори «Філіпс»), а також наркозно-дихальною апаратурою: «Бриз», «Фаза-8», «Carina», «Малятко, «Leon».

Анестезіологи відділення володіють усіма методами і методиками проведення анестезій. На даний час перевага надається регіонарним методам анестезій: епідуральній, спінальній, які особливо широко використовується при проведенні «кесарських розтинів».

У відділенні запроваджено кількісне визначення тропонінів для діагностики інфаркту міокарда і своєчасного проведення тромболізису, що дозволило значно знизити смертність від гострого коронарного синдрому.