Клінічна лабораторія

Клінічна лабораторія з бактерілогічним відділом  є структурним підрозділом ТМО і знаходиться в поліклінічних корпусах Любомльської ЦРЛ .

В лабораторії Любомльського ТМО працює 1 лікар – лаборант з звищою кваліфікаційною категорією, п’ять фельдшерів – лаборантів з вищою категорією, 2 лаборанти з другою категорією і три лаборанти без категорії. 

Лабораторія оснащена автоматичним аналізатором Chem Well, напівавтоматичними біохімічними аналізаторами ВА-88, фотометрами «Солар», «ФЕК-2», термостат, гематологічним аналізатором Elite 3, аналізатором електролітів і газів крові Opticca-TS, сучасними бінокулярними мікроскопами..

В лабораторії проводяться такі обстеження:
1) гематологічні:

 • загальний аналіз крові: гемоглобін, кольоровий показник, тромбоцити, еритроцити, лейкоцити, швидкість осідання еритроцитів, тривалість кровотечі, гематокрит, морфологічні елементи крові (базофіли, еозинофіли, паличкоядерні та сегментоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити, метамієлоцити, час згортання крові).

2) загально клінічні:

 • загальний аналіз сечі – колір, прозорість, відносна густина сечі, РН, білок, цукор, жовчні пігменти, форменні елементи,
 • дослідження сечі по Нечипоренко, Земницькому,
 • дослідження харкотиння на кислотостійку паличку,
 • дослідження спинномозкової рідини,
 • виділення сечостатевих шляхів (гонококи, трихомонади, дріжджеподібні грибки),
 • аналіз калу на яйця гельмінтів.

3) біохімічні дослідження – загальний білок, креатинін, сечовина, тимолова проба, загальний холестерин, загальний і прямий білірубін, глюкоза, аланінамінотрасфераза, гамаглутамілтранспентидаза, аспартамінотрансфераза, хлориди, кальцій, калій, натрій, протромбіновий час, фібриноген, толерантність плазми до гепарину, серомукоїди, діастаза, В-ліпопротеїди, С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, сечова кислота, залізо загальне.
4) Серологічні: реакція мікро преципітації з кардіоліпіновим антигеном, реакція пасивної гемаглютинації.
5) Імунологічні дослідження:

 • виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту В (HBs Ag)
 • простатоспецифічний антиген (PSA)
 • тіреотропний гормон (ТТГ)
 • тропоніни крові (Тропонін вільний)

6) Проводяться дослідження матеріалів на:

 • мікроорганізми роду нейсерія, стрептокок, гемофіли, стафілокок та інші збудники бактеріальних менінгітів.
 • мікроорганізми коринебактерій, в тому числі коринебактерії дифтерії.
 • мікроорганізми патогенні та умовно-патогенних ентеробактерій.
 • мікроорганізми роду лістерій.
 • дріжджі, дріжджоподібні грибки роду кандіда, плісняві гриби.
 • мікроорганізми роду бордетела.
 • молочнокислі бактерії.
 • спороутворюючі і мезофільні аеробні і анаеробні бактерії .
 • ботулізм.
 • ієрсінії.
 • псевдомонади.
 • чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.
 • стерильність виробів медичного призначення .
 • стерильність клінічного матеріалу.
 • санітарні дослідження: змиви із зовнішнього середовища, рук і обладнання , якість проведення дезінфекції з об’єктів .
 • повітря закритих приміщень на мікробне обсіменіння.
 • серологічні дослідження.

Наші лабораторії активно співпрацюють з лабораторією обласної клінічної лікарні, онкодиспансеру, українсько-німецькою лабораторією, що дозволяє людям здавати аналізи на всі види гормонів, онкомаркери, цитологічні дослідження і в короткі терміни отримувати результати не виїжджаючи за територію ТМО.