ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ЛЮБОМЛЬСЬКОГО I ШАЦЬКОГО РАЙОНIВ

ЄДИНИЙ
МЕДИЧНИЙ
ПРОСТІР
Офіційні ресурси


 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Любомльського і Шацького районів

Центр первинної медико-санітарної допомоги Територіального медичного об’єднання Любомльського і Шацького районів (Центр ПМСД)
 був створений, як структурний підрозділ Територіального медичного об’єднання Любомльського і Шацького району 01.04.2011 року наказом головного лікаря ТМО Любомльського і Шацького районів.  З 01.04.2013 року Центр почав свою роботу як юридична особа в складі ТМО.

 Центр  створений з метою забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою та здійснення організаційно-методичного керівництва та координації діяльності структурних підрозділів Центру. До складу Центру увійшли 8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, Любомльська амбулаторія ЗПСМ №1, Шацька амбулаторія ЗПСМ №1  і 76 фельдшерсько-акушерських пунктів. Центр функціонує і організовує свою роботу згідно затвердженого Статуту. 

Керівництво Центром ПМСД здійснює головний лікар центру ЗПСМ Любомльського і Шацького районів Васенько Тетяна Савівна. 
 Центр ПМСД обслуговує населення чисельністю близько 57 тис. осіб. Радіус обслуговування складає близько 70 км. Первинну медико-санітарну допомогу населенню надають 16 лікарів загальної практики сімейної медицини, 5 дільничних педіатрів, 2 дільничних терапевтів. 

Первинна медико-санітарна допомога населенню надається за сімейно-територіальним принципом з дотриманням права кожної особи на вільний вибір лікаря.

Основними завданнями Центру ПМСД є:
 • організація надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, в тому числі невідкладної;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до медичних закладів, що надають вторинну та третинну медичну допомогу;
 • визначення медичного маршруту пацієнта для забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню;
 • відбір хворих на санаторно-курортне та реабілітаційне лікування;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • проведення профілактичних і протиепідемічних заходів;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
 • направлення на МСЕК профільних осіб із стійкою втратою працездатності;
 • проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • аналіз показників стану здоров’я населення, участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення і покращення здоров’я населення;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру.
Надання первинної медичної допомоги населенню здійснюється з дотриманням стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та впровадженням нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.